top of page

Curs d'iniciació a les vies Ferrades: Curs en què l'objectiu és donar als alumnes als continguts Bàsics per realitzar vies ferrades d'iniciació, conèixer al material que es fa servir a les vies ferrades, quines dificultats tenen les vies ferrades, com es gradua, com es llegeix sobre la llegenda i també aprendrem com muntar un ràpel i com assegurar a un company o que ens assegurin. Ensenyarem petites eines per superar punts complicats a les vies ferrades, sempre amb seguretat i primers auxilis.Objectius del curs.

 

 • Conèixer les instal·lacions.

 

 • Muntar un Ràpel

 

 • Assegurar als Ràpels

 

 • Assegurar a un company

 • Primers Auxilis.

 

 • Progressar amb seguretat

 

 • Clau de bloqueig.
Durada del curs: El curs d' iniciació a les vies ferrades, ho dividirem en dues parts un primer dia, on farem presentació del grup, explicacions del material, i petita practicar de com progressar dins de les vies ferrades amb seguretat, i on sortiran dubtes i preguntes. Després farem una via ferrada d'iniciació per posar en practica tot l'après.

Segon dia farem un repàs de tot el que vam treballar al dia abans i després farem una via ferrada d'iniciació on anirem ja amb més autonomia i donarem petits recursos als alumnes per superar passos o trams que ens suposin una dificultat.Material Individual

 

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba còmode.

 • Bambes còmodes( vambes de muntanya preferiblement.)

 

 • Una motxilla petita

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)​Tarifes1 persona......................150 €

2 Persones.....................75 €

3 persones......................65 €

4persones....................55 €

5persones....................50 €

6 persones......................45 €

7persones o més............35€
Inclou

 

 

 • Tècnic esportiu.

 • Assegurança d'accidents

 • Responsabilitat civil.

 • Material de l'activitat.Objectius del curs.

 


 

 • Perfeccionar les tècniques.

 

 • Muntar un Ràpel de fortuna.

 

 • Tècniques de Progressió

 

 • Diferents claus de Bloqueig

 

 • Primers Auxilis.

 

 • Progressar amb seguretat

 

 • Autorescat.


Curs avançat a les vies Ferrades: Aquest curs va adreçat a tots/es que haguin realitzat al primer nivell o que tinguin certa experiència al món de les vies ferrades, aquest curs et permetrà a progressar de manera autonoma per vies ferrades d'iniciacio i nivell mig amb seguretat, perfeccionarem les tècniques apreses i aprendrem noves tècniques que ens donaran noves eines alhora de superar algun punt/pas conflictiu a les vies ferrades o ajudar a un company.Material Individual


 

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba còmode.

 

 • Bambes còmodes( vambes de muntanya preferiblement.)

 

 • Una motxilla petita

 

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)
Tarifes1 persona......................150 €

2 Persones.....................75 €

3 persones......................65 €

4persones....................55 €

5persones....................50€

6 persones......................45€

7persones o més............35€Inclou


 

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d'accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l'activitat.
Durada del curs: La durada de curs, és de dos dies, un primer dia en la qual farem una xerrada explicativa de tot el que farem i treballarem i una segona part practica que farem una via ferrada d'iniciació per treballar tots als continguts esmenats.

Al segon dia farem una via ferrada de nivell mig/alt on ens posarem en situació, davant de diferents problemes que puguem tenir i practicarem les maneres per poder solucionar-ho.Curs iniciació Barrancs; Aquesta formació és recomanable a aquells que realitzin barrancs amb freqüència i vulguin agafar certa autonomia alhora de progressar amb seguretat, aprendreu les maniobres bàsiques del barranquisme per a després d' aquest curs poder fer descens de barranc d'iniciació, L' ideia d' aquest curs, és donar de les eines necessaries l' alumne per progressar pels barrancs amb seguretat, tornem a repetir que esta enfocat a barrancs d' iniciació, es un curs per iniciar-nos al món dels barrancs.

Objectius del curs.

 

 • Com Gestionar al risc

 

 • Diferents maneres de Rapelar.

 

 • Claus de bloqueig.

 

 • Muntatge d'instal.lació.

 • Muntatge de passa mà i com progressar.

 

 • Gestió del material

 

 • Llegir topografies i perills dels Barrancs.

 

 • Orígens del Barranquisme.


Durada del curs: Dividirem al curs en dos o tres dies depent de l' evolució del grup, al primer dia, quedarem a un lloc a determinar pels professors, on farem les pràctiques. Primer de tot farem una xerrada amb l'explicació del material i origens del barranquisme i la seva evolució, després ja anirem a fer pràctiques de com instal·lar als ràpels, com es col·loca al davallador i les diferents maneres, com progressar per una passa mà, claus de bloqueig, etc. després i abans d'acabar la jornada farem un feedback amb preguntes, dubtes.

L'endemà anirem a fer un barranc de caràcter sec o amb molt poca aigua on practicarem tot l'après, passarem tot al dia. Després o depenent d'horaris anirem a fer un barranc de caràcter Aquàtic on treballarem tot l'après al curs i on veurem quins són als perills del barranquisme i com gestionar als perills.Material Individual

 • Aigua i menjar.

 • Roba còmode.

 

 • Botes de barrancs o unes botes de muntanya. Una motxilla petita

 

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)Tarifes1 persona......................200 €

2 Persones.....................150 €

3 persones o més .........100 €


Inclou

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d'accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l'activitat.


Curs avançat barrancs: Curs destinat en que dotarem als alumnes als coneixements i eines per progresar pels barrancs amb auto-suficiència i dotar les eines suficients per poder afrontar diferents situacions, dins dels barrancs, instal·lació de passa mans, Ràpels guisats, etc., per poder realitzar aquest curs és recomanable tenir coneixements de les tècniques de barraquisme o haver realitzat al curs d'iniciació. Això que demanem és bàsic per poder aprendre les maniobres avançades del barranquisme, ja que queda tècnica requereix un temps i practica, aprendre-les i assimilar-les.

Objectius del curs.

 

 • Diferents claus de bloqueig.

 • Instal·lació de passamà.

 

 • Instal·lació de Ràpels guiats.

 

 • Descendir per Ràpels guiats.

 

 • Gestió dels riscs.

 

 • Gestió del grup.

 

 • Moviments d'aigua.

 

 • Tècnica de salt i tobogans.


Durada del curs: Curs de tres dies, dividit en dues setmanes diferents, un primer cap de setmana on quedaren al lloc que determini al guia, s'avisara uns dies abans i es passarà tota l'informació del curs i ubicació.Al lloc de trobada farem un brífing, on explicarem tot el que farem, farem una petita presentació, on sortiran dubtes, preguntes, despés començarem les practiques de tot l'esmenat a objectius del curs, treballarem les parts més importants, un cop acabada la jornada farem una petita xerrada amb dubtes i coses a resoldre. L' endemà farem un barranc aquatic a determinar pel guia i posarem en practica tot' après, després del barranc farem un petit brífing amb posada en comú de tot el que hem fet i falta per fer. La seguent setmana quedarem on digui el guia de l' activitat i afrem un barranc de caràcter més aquàtic, treballarem el que falti per treballar si va quedar quelcom, l'ideia d'aquest últim barranc és que als alumnes actuïn com a guies i ells facin totes les maniobres i gestió del grup.Material Individual


 • Aigua i menjar.

 

 • Roba còmoda.

 

 • Botes de barrancs o unes botes de muntanya. Una motxilla petita

 

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)
Tarifes1 persona......................250 €

2 Persones.....................200 €

3 persones o més .........150 €

​Inclou

 

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d'accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l'activitat.
Curs Auto-Rescat Barrancs: Aquest curs és destinat, només per persones amb experiència dins del món dels barrancs, recomanem haver realitzat als dos cursos, tan al d'iniciació als barrancs com al de barranquisme avançat, per asegurar-nos que l'alumne té als coneixements necessaris per a aquest curs i que assimilarem la formació del curs, en aquest curs d' autorescat ensenyarem tècniques com remuntar un ferit fins a la capçalera, pas de nus, tall de corda, etcObjectius del curs.

 • Remuntar un ferit.

 

 • Pas de nus.

 

 • Baixar un ferit

 

 • Polipasts.

 

 • Progressar per corda.

 

 • Primers auxilis.

 

 • protocol de seguretat.

 

 • Gestió dels riscs.

 

 

Material Individual


 

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba còmoda.

 

 • Botes de barrancs o unes botes de muntanya. Una motxilla petita

 

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)Durada del curs: El curs d' auto-rescat té una durada de tres dies, el guia es passara en contacte amb tots als alumnes, en aquest comunicarà posarà lloc, hora i com arribar-hi. En aquest primer cap de setmana el primer dia (dissabte.) farem totes les practiques esmentades a objectius del curs, després farem un brífing amb dubtes i coses a treballar individualment i el que cal reforçar. Diumenge anirem a fer un barranc de caràcter sec o amb poca aigua al guia decidira, on posarem amb pràctica tot l'après, després del barranc farem un brífing on cadascú farem un feedback i tornarem a marcar el que cal treballar pel proper dia. Al tercer dia de l'activitat farem un barranc de caràcter aquàtic on practicarem tot el que hem treballat aquests dies, però ja de manera més autonoma.Tarifes1 persona......................250€

2 Persones.....................200€

3 persones o més .........150€


Inclou

 

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d' accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l' activitat.
Curs Iniciació de Rappels:Curs on donarem l' alumne als coneixements de com montar(instal.lar un Ràppel.) de fortuna o amb instal.lació aquests coneixements li servirà tan per fer ràppels a vies ferrades, Barranquisme, escalada i alpinisme, aprendra a fer la maniobra sempre amb seguretat, ensenyarem al protocol de seguretat i quins son als errors mes comuns, als ràppels o les baixades es sempre on hi han més accidents.

 

Objectius del curs.

 • Com Gestionar al risc

 

 • Diferents maneres de Ràppelar.

 •  

 • Claus de bloqueig.

 

 • Montatge d' instal.lació

 • Protocol de seguretat

 

 • Gestió del material

 

 • Diferents Instal.lacions.

 

 • Metodes de fortuna.

 

 • Diferents metodes de Ràppelar.​Durada: Curs dividit en dos parts també, al lloc on quedarem es dira uns dies abans a tots als alumnes, al lloc de trobada, farem una petita explicació de tot el que farem, explicació del materia i resoldrem petites preguntes i dubtes, despres pasarem a la part practica on treballarem tot l' esmenat a objectius del curs, com diferents metodes de instalar, metodes de fortuna, etc. Al dia seguent treballarem tot el que vam treballar al dia abans i ja instal.larem nosaltres mateixos i ràppelarem amb autonomía.
Despés farem un feedback on resoldrem dubtes i preguntes.

 

 

 


Material Individual


 

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba comoda.

 

 • Botese muntanya.Una motxilla petita

 

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)

Tarifes

1 persona......................150€

2 Persones.....................75€

3 persones......................65€

4persones....................55€

5persones....................50€

6 persones......................45€

7persones o més............35€


Inclou

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d' accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l' activitat.


Curs d' Orientació:Curs d' orientació on aprendrem com orientar-nos, agar un acimut i un rumb, llegar mapes i situar-nos, etc Aprendrem a dissenyar un itinerari i que hem de tenir en conte alhora de fer-ho, aquest curs anirem alternat part teorica amb part practica, te uan durada de dos diez.

Objectius del curs.

 • Llegir la llegenda d'un mapa.

 • Dissenyar un itinerari.

 • Orintar-nos amb diferents elemnts.

 • Agafar un acimut i un rumb.

 • Aprendre a fer servir brúixula.

 • Aprendre a fer servir el curvimetre.


Material Individual
 

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba comoda.

 

 • Botes de muntanya.Una motxilla petita

 

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.) Brúixula, curvimetre, llapís, paper.
Tarifes1 persona......................140€

2 Persones.....................70€

3 persones......................60€

4persones.......................50€

5persones.......................45€

6 persones......................40€

 

Durada del curs:Té una durada de dos dies, el guia o guies el curs es posaraen contacte amb vosaltres i us donara lloc i hora de quedada i com arribar-hi, al curs te una dura de dos dies amb el que anirem alternant teoria amb classes practiques, dins de les classes practiques trebalalrem circuit d' orientació que ens servirà per aprendre millor a interpretar als mapes i fer servir la brúixola.


Inclou

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d' accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l' activitat.


Monografic de construcción de refugis de neu:Aprendrem a construir refugis de neu, perquè? imagineu-vos que estem de ruta i ens hem perdut, desorientat, estem cansats o un compay o nosaltres ens hem fet mal( no te perque ser greu.) i hem de passar la nit ala neu i no tenim on passar la nit. Aquest al motiu aprendrem a fer refugis de neu amb poc temps i de manera eficaç, i al provarem dormirem dins d' aquest refugi fet per noslatres mateixos,creieu que aguantara un refugi de neu?


Objectius del curs.

 • Construcció de refugis de neu

 • Com treballar en equip

 • Com aillar-nos

 • Protocol de seguretat.

 • Sac de dormir i funda impermeable.

Material Individual

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba d abric.(i roba impermeable.)

 • Mitjons de recanvi.

 

 • Botes d' alpinisme

 • ulleres de sol

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)

 

 • Guants de neu 

 • Raquetes de neu.Traifes


 


1 persona......................120€

2 Persones.....................60€

3 persones......................55€

4persones....................50€

5persones....................45€

6 persones......................40€

Durada:La durada del monogràfic de construcció de refugis de neu, és d' un cap de setmana sencer, les dates el guia o guies determinaran quina és la millor data, per les nevades, ja que per fer aquest monogràfic amb bones condicions necessitem bastanta neu, tots als alumnes uns dies abans rebran un comunicat amb lloc i hora de quedada i com arribar-hi. Primer dia farem un brífing amb l'explicació de tot el que farem, com i material que farem servir, anirem al lloc on farem als refugis. Farem als refugis i ens instal·larem en ells i passarem la nit, l'endemà desmuntarem als refugis i marxarem.
Inclou

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d' accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l' activitat.

Curs de recerca de victimes d' allaus(dva);Curs de recerca de victimes d allaus, aquest curs va destinat a tots aquells que volen aprendfre a fer servir el dva(arva.) sonda i pala, per poder anar a un entorn nival de manera mes segura i saber com actuar en cas de que una allau agafi a un company i com progressar per terreny d' allaus amb seguretat.

 

 

Objectius del curs.

 • Protocol de seguretat 

 • Recerca de victima.

 • Diferents sistemes de recerca.

 

 • Progressar de manera segura.

 • Primers auxilis.

 • Recerca de multi-victima.

Material Individual

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba d abric.(i roba impermeable.)

 • Mitjons de recanvi.

 

 • Botes d' alpinisme

 • ulleres de sol

 • Material individual, per familiaritzar-se.(Opcional.)

 

 • Guants de neu Traifes


 


1 persona......................120€

2 Persones.....................60€

3 persones......................55€

4persones....................50€

5persones....................45€

6 persones......................40€
​Durada:Té uan durada d' un cap de setmana sencer, al lloc es determinara quan s' apropi la data ja que necessitem un bon gruix de neu per poder realitzar al curs amb condicions optimes, al lloc i hora ho passaran al guia o guies i com arribar-hi al vurs estara dividit en aprts teoriques, on explicarem com funciona el dva al protocol de recerca de victimes, etc i una part parts practiques on treballarem al recerca de victima/victimes amb dva.

Inclou

 • Tècnic esportiu.

 

 • Assegurança d' accidents

 

 • Responsabilitat civil.

 

 • Material de l' activitat.

 

 


1 persona......................150€

2 Persones......................75€

3 persones......................65€

4persones.......................55€

5persones o més...........45€


Bateig al ràppel: Activitat dedeicada totes i tots aquells que vulguin provar la sensació de baixar per una singlera(paret)de diferents alçades, ens adapten al grup. A través d' una corda, on aprendrem com baixar amb seguretat i les nocions basiques de seguretat, activitat ideal per tots aquelles i aquells aue vulguin iniciar-se abans de fer al curs d' iniciació al Ràppel.Molt recomanable abans de realizar al curs, en aquest curs baixarem parets de fins a trenta metres d' alçada de manera autónoma.
Objectius bateig.

 • Iniciar-se al Ràppel

 

 • Aprendre a posar-se al davallador(descensor)

 

 • seguretat

 

 • Material

 

 • Tècnica del Ràppel.

 

 • Durada de l' activitat:

Durada:La durada del bateig del Ràpel, és un dia (3/4 hores, tots als alumnes rebran, uns dies abans l'ubicacio del lloc on farem al bateig del Ràpel i horaris. El guia ús comunicara que heu de portar i que no heu de portar, en aquest bateig de rapel al que treballarem bàsicament és: realitzar diferents ràpels i familiaritzar-nos amb al material.


Material Individual

 • Aigua i menjar.

 

 • Roba comoda.

 

 • Bambes comodes

 

 • Una motxilla petita

 

Tarifes


1 persona......................120€

2 Persones.....................60€

3 persones......................55€

4persones....................50€

5persones....................45€

6 persones......................40€

bottom of page